Dobry tekst źródłowy

Dla składacza tekst źródłowy ma być czymś, czego nadmiernie korygować nie trzeba. Dobrze, gdy jest merytorycznie poprawny i już wstępnie opracowany redaktorsko. Występujące w nim elementy powinny mieć odpowiednią kolejność: Tytulatura, odpowiedzialności, bibliografie, abstrakty i słowa kluczowe, a przede wszystkim nagłówki i treść — wszystko jednoznacznie ustrukturyzowane. Jeżeli istnieje w projekcie jakiś redaktor, raczej takie rzeczy skoryguje — nierzadko jednak autor zostaje z tym sam i kombinuje jak może, często za bardzo. […]